Ronald Knappers

Diamantlaan, Leiden

In opdracht van Portaal ontwikkeling hebben wij een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor het gebied tussen de Diamantlaan en de spoorlijn Leiden - Den Haag. De bestaande krappe portieketageflats hebben plaats gemaakt voor eenzelfde aantal levensloopbestendige woningen, variërend van eengezinswoningen tot appartementen in een toren van 14 lagen. Het plan is opgedeeld in 3 bouwblokken, met ieder een eigen kleur metselwerk, rondom een groene binnenhof. Het plein met toren sluit aan op het bestaande winkelcentrum

In het wooncomplex zijn verspreid over alle drie de woonblokken diverse zorg- en maatschappelijke voorzieningen opgenomen. Bewoners parkeren onder de binnentuinen van de gesloten bouwblokken in twee parkeergarages. Geluidwerende maatregelen in de woningen langs het spoor en de uitvalswegen beperken de overlast van verkeer. Door de toegepaste woningtypologieën kennen de blokken alleen maar voorkanten.

Het plan is gerealiseerd in 2012.

 
Status gerealiseerd 2012
Architecten Ronald Knappers
Opdrachtgever(s) Portaal
Gerelateerd

Het winkelcentrum ‘De Centrale’ ontleend zijn naam aan de energiecentrale (PEB) die zich op deze locatie bevond. Behalve één Nuon-gebouwtje is alles gesloopt en wordt de locatie stapsgewijs getransformeerd naar winkels. Het huidige winkelvloeroppervlak is ruim 30.000 m2. Daarmee is De Centrale het regionale winkelcentrum van Friesland. De voorgenomen uitbreiding van 15.000m² zal deze regionale positie nog verder versterken. Het ontwerp heeft een herkenbare vorm en brengt samenhang tussen de verschillende gebouwen, een heldere openbare ruimte en een duidelijke entree. De reclame is integraal onderdeel van het ontwerp.

De brandweerkazerne van circa 4.500 m2 ligt direct naast een uitgestrekt natuurgebied tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel met prachtige rietlanden en heeft een directe verbinding naar de A9.

Het gebouw staat in het water en heeft een carrévormige onderbouw rond een binnenplaats. Op deze binnenplaats zijn de remises, werkplaatsen en oefenruimten georiënteerd. De binnenplaats wordt ook als oefenplek gebruikt. De carrévorm beschermt de omliggende bebouwing tegen het geluid van de brandweeroefeningen. Bovenop de onderbouw ligt een volume van twee bouwlagen dat aan beide zijden 15 m uitkraagt. In deze lagen bevinden zich de kantoren, slaapkamers, kantine, woonkamer en de sportzaal. De metalen gevelafwerking heeft een sterke horizontale belijning die verwijst naar het platte landschap. Aan de voorzijde zijn roosters op de gevel gemonteerd die dienst doen als zonwering en als glazenwasbalkon.

Het gebouw is energiezuinig door hoogwaardige isolatie en een zeer efficiënte installatie. Verwarming geschiedt door stadsverwarming, koeling met koud water uit de bodem door middel van een monobroninstallatie. De ventilatieinstallatie is voorzien van een warmtewiel en zuigt zo koel mogelijke lucht aan onder het grote overstek boven de waterpartij.

De herontwikkeling van meubelplein Ekkersrijt te Son en Breugel is gestart met een prijsvraag, uitgeschreven onder vier ontwikkelaars. Er zijn voorstellen gedaan om het bestaande winkelcentrum te renoveren, uitstraling te geven en uit te breiden. De prijsvraag is winnend afgesloten. Naast de renovatie van 21.000 m2 bestaande winkels is het centrum uitgebreid met 24.000 m2 winkeloppervlak. In de nieuwe situatie parkeren de bezoekers op het dak en dalen vervolgens langs het bijzondere "hart" van het centrum af naar het winkelgebied. De bestaande winkels waren tijdens deze grootscheepse operatie gewoon geopend. In maart 2013 heeft het vernieuwde complex haar deuren geopend voor het publiek.

Het project De Verleyding in Leiden wordt gerealiseerd op een braakliggend perceel, gelegen tussen de Lucebertstraat en de Toussaintkade. Het project bestaat uit totaal 112 kleine appartementen voor starters op de arbeidsmarkt. Het terrein grenst aan een zijde aan het spoor. Aan de andere zijde bevindt zich een waterpartij en een parkje. Het kloeke woonblok wordt twaalf verdiepingen hoog. Het terrein wordt groen ingericht, met een wandelgebied aan de oevers van het water. Aan de zijde van het park staat het gebouw op poten. Hier bevindt zich de hoofdentree van het gebouw. Middels een brug kunnen de bewoners het water oversteken richting het park. Het gebouw krijgt tien woningen per laag met een corridor ontsluiting. De hoofdmassa van het gebouw wordt opgetrokken in een ritme van kaders in oranje baksteen. In de gevel wordt een subtiel spel gespeeld met verspringingen in de kaders. Het gebouw is geslotener dichtbij het spoor, en opener richting het park. Ook het uitzicht van de bovenste appartementen wordt gevierd met grote raamopeningen. Het gebouw krijgt een kap van aluminium losagnes in een patroon.