Gerrit-Jan van Rijswijk

Hoofdpost veiligheidsregio Drenthe

De nieuwe hoofdpost veiligheidsregio Drenthe in Assen is eind 2013 in gebruik genomen en biedt huisvesting aan de brandweer, GGD en hulpverleningsdienst met crisiscentrum. Het gebouw is een herkenbaar baken aan de rand van de stad.

In 2011 heeft de gemeente Assen voor dit project een design & build aanbesteding uitgeschreven. De aanbesteding is op basis van het ontwerp van het team van Koopmans Bouw winnend afgesloten en aansluitend uitgewerkt en gerealiseerd.

Het gebouw is compact, efficiënt en duurzaam ontworpen (EPC 0,6, GPR-score 8,0). De hoofdmassa is eenduidig en herkenbaar. De kantoren bevinden zich in het rechthoekige gebouwdeel, dat zich richting de snelweg (A28) orienteert. In de ronding is de brandweerremise ondergebracht. Hier staan achter transparante overheaddeuren de brandweerauto's opgesteld. 

De drie organisaties zijn ondergebracht in goed herkenbare, eigen gebouwdelen. Op de middelste laag, in het hart van het gebouw, bevindt zich het hoge Atrium Plaza met het restaurant en het vergadercentrum. Alle gebruikers zijn daar omheen georganiseerd. Vanuit het atrium is er zicht op de binnenplaats waar geoefend wordt door de brandweer. De gedeeltelijke integratie van de organisaties en het Nieuwe Werken hebben centraal gestaan bij de opzet van het gebouw.

www.brandweer.org

 
Status gerealiseerd 2014
Architecten Gerrit-Jan van Rijswijk
Medewerkers Thomas Gillet
Opdrachtgever(s) Gemeente Assen
Gerelateerd

De herontwikkeling van meubelplein Ekkersrijt te Son en Breugel is gestart met een prijsvraag, uitgeschreven onder vier ontwikkelaars. Er zijn voorstellen gedaan om het bestaande winkelcentrum te renoveren, uitstraling te geven en uit te breiden. De prijsvraag is winnend afgesloten. Naast de renovatie van 21.000 m2 bestaande winkels is het centrum uitgebreid met 24.000 m2 winkeloppervlak. In de nieuwe situatie parkeren de bezoekers op het dak en dalen vervolgens langs het bijzondere "hart" van het centrum af naar het winkelgebied. De bestaande winkels waren tijdens deze grootscheepse operatie gewoon geopend. In maart 2013 heeft het vernieuwde complex haar deuren geopend voor het publiek.

De brandweerkazerne van circa 4.500 m2 ligt direct naast een uitgestrekt natuurgebied tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel met prachtige rietlanden en heeft een directe verbinding naar de A9.

Het gebouw staat in het water en heeft een carrévormige onderbouw rond een binnenplaats. Op deze binnenplaats zijn de remises, werkplaatsen en oefenruimten georiënteerd. De binnenplaats wordt ook als oefenplek gebruikt. De carrévorm beschermt de omliggende bebouwing tegen het geluid van de brandweeroefeningen. Bovenop de onderbouw ligt een volume van twee bouwlagen dat aan beide zijden 15 m uitkraagt. In deze lagen bevinden zich de kantoren, slaapkamers, kantine, woonkamer en de sportzaal. De metalen gevelafwerking heeft een sterke horizontale belijning die verwijst naar het platte landschap. Aan de voorzijde zijn roosters op de gevel gemonteerd die dienst doen als zonwering en als glazenwasbalkon.

Het gebouw is energiezuinig door hoogwaardige isolatie en een zeer efficiënte installatie. Verwarming geschiedt door stadsverwarming, koeling met koud water uit de bodem door middel van een monobroninstallatie. De ventilatieinstallatie is voorzien van een warmtewiel en zuigt zo koel mogelijke lucht aan onder het grote overstek boven de waterpartij.

Het project De Verleyding in Leiden wordt gerealiseerd op een braakliggend perceel, gelegen tussen de Lucebertstraat en de Toussaintkade. Het project bestaat uit totaal 112 kleine appartementen voor starters op de arbeidsmarkt. Het terrein grenst aan een zijde aan het spoor. Aan de andere zijde bevindt zich een waterpartij en een parkje. Het kloeke woonblok wordt twaalf verdiepingen hoog. Het terrein wordt groen ingericht, met een wandelgebied aan de oevers van het water. Aan de zijde van het park staat het gebouw op poten. Hier bevindt zich de hoofdentree van het gebouw. Middels een brug kunnen de bewoners het water oversteken richting het park. Het gebouw krijgt tien woningen per laag met een corridor ontsluiting. De hoofdmassa van het gebouw wordt opgetrokken in een ritme van kaders in oranje baksteen. In de gevel wordt een subtiel spel gespeeld met verspringingen in de kaders. Het gebouw is geslotener dichtbij het spoor, en opener richting het park. Ook het uitzicht van de bovenste appartementen wordt gevierd met grote raamopeningen. Het gebouw krijgt een kap van aluminium losagnes in een patroon.

De uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Alexandrium bestaat uit 35.000m² megastores (Alexandrium II) en 65.000m² overdekte mall met woonwinkels, horeca en andere ontspanningsmogelijkheden (Alexandrium III). De opdracht is na het winnend afsluiten van een prijsvraag samen met projectontwikkelaar MAB in twee fasen gerealiseerd. Belangrijk aspect voor het winnend afsluiten van de prijsvraag was onder andere het handhaven, renoveren en integreren van het op de locatie aanwezige, voormalig Polderhuis. Het staat nu als het ware in de etalage van het winkelcentrum.

Alexandrium II een monument? Hieronder een film van RTV Rijnmond over de iconische architectuur van Alexandrium II.