Fons Verheijen

Huis van Hilde

Het Huis van Hilde heeft in januari 2015 haar deuren voor het publiek geopend. De naam van het gebouw is een verwijzing naar "Hilde", één van de vroegere inwoners van de regio (rond het jaar 400) en gevonden in 1995 bij een opgraving vlakbij het depot in Castricum.

Het ontwerp voor ‘Huis van Hilde’ is in opdracht van de Provincie Noord-Holland gemaakt. De Provincie is verantwoordelijk voor het in stand houden en tentoonstellen van roerende monumenten, gevonden bij het doen van opgravingen binnen de Provincie. Het voormalige depot Mercurius in Wormer was te klein en slechts in zeer beperkte mate voor het publiek toegankelijk. Het nieuwe gebouw op de Zanderij te Castricum biedt voldoende ruimte voor beheer en het tentoonstellen van archeologische vondsten en collecties. 

Het depot is onder het duinlandschap gepositioneerd. Het landschap draagt op deze wijze passief bij aan goede klimatologische omstandigheden voor het beheer van de collectie. De tentoonstellingsruimte en kantoren zijn bovengronds ondergebracht in een elegant en langgerekt gebouw.

In onderstaand filmpje vertelt architect Fons Verheijen meer over het ontwerp en hoe het tot stand is gekomen.

 
Status Opgeleverd
Architecten Fons Verheijen
Medewerkers Krijn Tabbers
Opdrachtgever(s) Provincie Noord-Holland