Bureau

Wie zijn we, wat doen we

VVKH architecten is gevestigd in het gebouw “de Witte Poortkazerne” in de binnenstad van Leiden (Noordeinde 2e).

Het bureau wordt geleid door architecten Ronald Knappers (1960) en Gerrit-Jan van Rijswijk (1966).

Het werkgebied van VVKH is divers en omvat zowel grote als kleine projecten; stedenbouwkundige studies, woningbouwprojecten (nieuwbouw en renovatie/transformatie), utiliteitsbouwprojecten (winkelcentra, scholen, zorggebouwen, parkeergarages, brandweerkazernes, kantoren) tot bijzondere projecten als een villa in Meijendel, Wassenaar en Huis van Hilde in Castricum.

VVKH heeft zich sinds de oprichting bewezen als een betrokken en kundig partner in het bouwproces. Bouwtechniek is binnen het bureau net zo belangrijk als architectuur. Dit is terug te vinden in de samenstelling van het personeel. Ontwerp en uitwerking moeten op elkaar zijn afgestemd. We streven er naar gedurende het gehele bouwproces van een project – van ontwerp, bouwkundige uitwerking, bestek tot en met begeleiding van de uitvoering – betrokken te zijn. We menen dat deze werkwijze garant staat voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

Het huidige team bestaat uit 10 professionele, hoog opgeleide en ervaren medewerkers. Zij staan borg voor de architectonische en bouwtechnische kwaliteit van gebouwen en bewaken in het proces naar realisatie de financiële kaders en overeengekomen tijdschema’s. Opdrachtgevers en gebruikers staan in dit proces centraal. We vinden het van belang dat ze een actieve bijdrage leveren aan het ontwerpproces, zodat alle wensen boven tafel komen en in het ontwerp kunnen worden meegenomen. Vanaf de start van het project wordt eveneens intensief samengewerkt met de overige ontwerpende adviseurs. Gezamenlijk worden de mogelijkheden op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energiezuinigheid onderzocht en waar mogelijk ingezet om een zo optimaal mogelijk (integraal) resultaat te bereiken.

Vacature

Stagiair(e) architectuur

voor een periode van minimaal vier maanden.

We zoeken een leergierige en enthousiaste student(e) (TUD/AvB) die breed ingezet wil worden en alle aspecten van het vak wil leren kennen. Je assisteert bij het ontwerpproces, maakt schetsontwerpen, werkt tekeningen uit en biedt ondersteuning bij uitvoeringsprocessen. Het kunnen werken met software zoals Revit, AutoCAD, Sketchup, Photoshop en Indesign is een pre.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een motivatiebrief met CV en een beknopt portfolio naar info@vvkh.nl.