Kanaalpark Leiden

14 maart 2018

De gemeenteraad is 9 maart jongstleden akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan “Kanaalpark” te Leiden.
Een bestaand kantoorgebouw wordt gesloopt, en er zullen twee nieuwe appartementengebouwen met respectievelijk 41 en 88 woningen voor starters gebouwd worden. De openbare ruimte wordt groen ingericht. De levenloze kantorenwijk Kanaalpark wordt getransformeerd in een bruisende wijk met een mix van wonen en werken.